Munkabiztonság

Utolsó frissítés: 4. július 2019
A munkavédelmi előírásokat törvény szabályozza, néhány pontban összefoglaltuk a munkavédelem főbb szempontjait.

A munkavédelmet az 1993. évi munkavédelmi Törvény szabályozza a legrészletesebben, amely meghatározza a munkáltatók és a munkavállalók kötelezettségeit és jogait.

A munkavédelem a munkavégzésre vonatkozó egészségügyi és biztonsági követelmények összességét jelenti, amelyet törvények, rendeletek, intézményi előírások szabályoznak részletesebben. A munkavédelem érdeke, hogy megvédje a munkavállalók egészségét és megfelelő munkakörülményeket teremtsen.

A munkáltatónak kötelessége kidolgozni a következő munkavédelmi dokumentációkat:

– Orvosi vizsgálatok rendjének a meghatározása
– Mentési terv készítése
– Megelőző stratégia készítése
– Munkahelyi kockázatértékelés
– Veszélyes anyagokra vonatkozó kémiai kockázatelemzés
– Munkavédelmi oktatás
– Munkahelyi balesetek kivizsgálása
– Gépek munkavédelmi üzembe helyezése
– Egyéni védőeszköz juttatás rendjének a meghatározása

A munkáltatónak kötelessége betartatni a munkavédelmi dokumentációban kidolgozott munkavédelmi szabályokat, kiemelten fontosak az alábbiak:
– Előzetes munkaköri orvosi vizsgálatok
Mielőtt a munkavállaló belépne munkahelyére fontos, hogy komplex orvosi vizsgálaton essen át, amely alátámasztja alkalmasságát az adott munkakör betöltésére. Ez egy speciális dokumentum, amelyet az orvos tölt ki a vizsgálat végeztével.
– Munkavédelmi oktatás
Fontos munkavédelmi előírások közé tartozik, hogy a munkaadó köteles munkavédelmi oktatást tartani, munkaköri specifikáció alapján (egy szakácsnőnek egészen más munkavédelmi előírásokat kell betartani, mint egy irodai alkalmazottnak).
– Megfelelő jogosultságok, OKJ képesítés megléte, házi vizsgák.
Bizonyos munkakörök betöltéséhez, munkaeszközök kezeléséhez be kell szerezni a megfelelő, erre feljogosító képesítést (pl.: targonca kezelő, hegesztő stb.).
– Dokumentációk
Ki kell dolgozni a megfelelő munkavédelmi dokumentációkat (pl.: kockázatértékelés, munkavédelmi oktatás, egyéni védőeszközök használata stb.).
Ezt általában munkabiztonsági vagy munkaegészségügyi szakember végzi el, aki rendszerint külsős. A legtöbb cég nem foglalkoztat külön erre a célra munkaerőt.
Ha egy munkahelyen veszélyes anyagokat is felhasználnak, akkor azokat be kell jelenteni a területileg illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szervnél (ÁNTSZ). A munkaadó egyik legfontosabb kötelessége a megfelelő kockázatelemzés, amelynek eredménye alapján tudja biztosítani a biztonságos munkavégzés feltételeit.
– Villamos berendezések szabványossági felülvizsgálata
A villamos berendezésekre vonatkozó érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot szakemberrel kell elvégeztetni, és annak eredményét írásban rögzíteni, valamint az esetleges hiányosságokat orvosolni.

További fontos betartandó szabály, hogy a munkahelyen a végzett tevékenységnek és az alkalmazottak létszámának megfelelően gondoskodni kell az elsősegélynyújtás személyi, tárgyi szervezési feltételeiről.
Részletesebben a Munka törvénykönyve ad tájékoztatást a munkavédelemről.