Hogyan történik a rászoruló családok munkaerőpiaci felzárkóztatása?

Utolsó frissítés: 17. március 2020
A Workania Magyarország Kft. 2019.júniusában 500.000 Ft-ot adományozott azzal a céllal, hogy segítse az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül rászoruló családok munkaerőpiaci tevékenységét. A Segélyszervezet a támogatást az Orosházai intézménye munkaerőpiaci szolgáltatásainak működtetésére fordította az alábbiak szerint.

Az intézményről – Orosháza, Családok Átmeneti Otthona

Az otthon anyagi okokból vagy párkapcsolati erőszak miatt lakhatásukat vesztett családoknak nyújt menedéket annak érdekében, hogy a család egysége megmaradjon. Az intézmény az ország egész területéről fogadja a kiskorú gyermekeket nevelő családokat. Az intézményben töltött maximum egy + fél év alatt a szülő(k) és a gyermekek családként együtt maradva kapnak valódi esélyt a továbblépésre.

Tapasztalt szakemberek a család helyzetét feltérképezve, velük szorosan együttműködve nyújtanak személyre szabott segítséget.  A közös munka célja, hogy az átmenetileg otthonunkban élő családok az otthonban töltött idő alatt képessé váljanak arra, hogy nehézségeiket, problémáikat önállóan megoldják, és elsajátítsák azokat a készségeket, amelyek segítik őket a társadalomba való visszailleszkedésben. A fenti célok érdekében a lakók átfogó támogatásban részesülnek intézményünkbe érkezésüktől új, önálló életvitelük kialakításáig.

A biztonságos lakhatáson túl a munkatársak többek között a gyermekeknek nyújtott fejlesztő, valamint iskolán kívüli felzárkóztató programokkal, közösségi és szabadidős tevékenységekkel segítenek. Mindez azt szolgálja, hogy a család megerősödjön, és a lelki sérülések negatív hatásai csökkenjenek. Indokolt esetben az intézmény elhagyása után is segítséget nyújt a szakmai stáb a korábbi lakók elhelyezésében, támogatásában. Úgynevezett kiléptető házakat és félutas házat is üzemeltet a Segélyszervezet, amelyeket – több egyéb szolgáltatással együtt – pályázat útján vehetnek igénybe a kérelmezők, hiánypótló segítséget kapva az önálló élet megteremtéséhez. A párkapcsolati erőszak elől menekülőknek kínál azonnali, rövid távú menedéket az intézményben működő Krízisközpont, ahol a bajbajutottak teljes körű ellátásban és kiterjedt szakmai támogatásban részesülnek. Az átmeneti otthon befogadó képessége 40 fő. Egy évben átlagosan 20 család, azaz mintegy 100 gyermek és 30 szülő részére biztosít ideiglenes elhelyezést.

Az intézményben zajló tevékenységek:

 • Átmeneti elhelyezés, lakhatás biztosítása
 • Krízishelyzet megszüntetése, a bajba került családok gyermekeinek gondozásához, neveléséhez szükséges feltételek biztosítása
 • Szociális ügyintézés
 • Pszichológiai, mentálhigiénés és jogi tanácsadás
 • Közösségi szabadidős programok biztosítása
 • Gyermekfejlesztő programok, mozgásfejlesztés, kreatív foglalkozások
 • Munkaerőpiaci szolgáltatások: tréningek, képzése

A munkaerőpiaci foglalkozások indokoltsága

Ökumenikus Segélyszervezet intézményrendszerén keresztül olyan szolgáltatásokat biztosít, amelyek lépésről–lépésre fejlesztik, erősítik az egyént, családot és motiválják őket, hogy helyzetük megoldásában aktív szerepet vállaljanak. A fenti célok érdekében az orosházi Családok Átmeneti Otthonában élő felnőttek számára 42 alkalmas munkaerőpiaci tanácsadást nyújt a Segélyszervezet. A foglalkozások célja a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés segítése. A tanácsadás elsősorban csoportos keretben történő foglalkozásokra épül, azonban szükség szerint egyéni tanácsadás igénybe vételére is lehetőség van. A tanácsadás heti rendszerességgel kerül megszervezésre, azon igény szerint tudnak részt venni az otthonban élők.

A foglalkozások tartalma:

 • Munkavállalást korlátozó és elősegítő tényezők feltárása
 • Megismertetni a résztvevőt értékeivel, fejlesztendő területeivel, a leküzdhető problémáival és lehetőségeivel, személyes kompetenciák feltárása, reális önértékelés, reális munkaerőpiaci helyzetértékelés kialakítása munkavállalást korlátozó és elősegítő tényezők feltárása
 • Megismertetni a résztvevőt értékeivel, fejlesztendő területeivel, a leküzdhető problémáival és lehetőségeivel, személyes kompetenciák feltárása, reális önértékelés, reális munkaerőpiaci helyzetértékelés kialakítása
  Reális cél kitűzése, melyhez szükséges az alternatívák feltérképezése és a célhoz vezető út végiggondolása
 • Álláskeresési technikák oktatása a mit, hol hogyan kérdésre keresve a válasz – tudatos, tervezett álláskereséshez készségek fejlesztése, állásinformációs források összegyűjtése, használata,
 • Ismeret és gyakorlatszerzés az álláskeresésben, esetleges kudarcok megbeszélése
 • Kommunikációs technikák, írásbeli, személyes telefonos kapcsolat a munkáltatóval.
 • Önéletrajz, motivációs levél készítése, ajánlólevél, referenciák, interjútechnikák gyakorlása, viselkedési szabályok (általános tanácsok, kérdések, megjelenés stb.)

Alkalmazott módszerek:

 • önismeretet bővítő, önértékeléshez kapcsolódóan (kérdőívek, segédanyagok révén): képességek, személyes jellemzők, értékek összegyűjtése)
 • tréneri tájékoztató
 • csoportos reflexió
 • helyzetgyakorlatok, szituációs játékok
 • önéletrajz, motivációs levél elkészítése
 • önállóan végzett feladatok

A foglalkozások hatása:

 • „hasonló” sors elfogadó támogató légkör kialakítása
 • személyes kapcsolatok alakulása, egymás segítése
 • önértékelés, magabiztosság megerősödésének lehetősége
 • a jó közösségi légkör a motivációt növeli
 • információszerzés és egymástól tanulás lehetősége
 • empátia, szociális készségek, alkalmazkodóképesség, együttműködési készség, konfliktuskezelési készség fejlődése, figyelem, koncentráció, tervezési, döntési, kommunikációs, kezdeményező, kifejező készség és képesség fejlődik

A Workania támogatásával 2019. december és 2020. május között 42 alkalmas munkaerőpiaci tanácsadás-sorozatot tud biztosítani a Segélyszervezet az átmeneti otthon felnőtt lakóinak. 2020. január végéig 12 fő vett részt csoportos vagy egyéni tanácsadáson, május végéig a tervek szerint legalább 30 fő kerül bevonásra a programba. Az eddig megvalósult foglalkozások tapasztalatai egyértelműen pozitívak, a résztvevők szívesen és aktívan dolgoznak együtt a szakemberrel.

Az Ökumenikus Segélyszervezet ezúton fejezi ki köszönetét a Workania Magyarországnak, hogy támogatásával hozzájárult a program megvalósításához, és ezáltal segíti az átmeneti otthon lakóinak képzését, munkaerőpiacon történő elhelyezkedését!

Előző oldal