Fel szeretnék mondani

Utolsó frissítés: 4. július 2019
A felmondási jogi eseménynek számít. Olvasson tovább és tudja meg, mik a lehetőségei, ha szeretné megszüntetni munkaviszonyát.

Munkavállaló felmondási lehetőségei:

Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel


Ez a legegyszerűbb módja a felmondásnak, mivel ennek lényege az, hogy a munkáltató és a munkavállaló közösen határozzák el, hogy nem szeretnének a továbbiakban együttműködni. Ez esetben akár egyik napról a másikra is megszüntetheti munkaviszonyát. Általában mindkét fél számára előnyös, mivel közösen döntik el, hogy pontosan milyen feltételekkel bontják fel a munkaviszonyt. Írásban, mindkét fél szabad akaratából felbontott munkaviszony a későbbiekben támadhatatlan. Közös megegyezés esetén a munkáltató nem köteles ugyanannyi juttatást fizetni, mint a rendes felmondáskor. Munkavállalóként hasznosabb lehet az utóbbit választani. Közös megegyezéskor nem kell indokolni a felmondást.

Felmondás a munkavállaló részéről

Ebben az esetben indoklás nélkül felmondhat, viszont munkaviszonya nem szűnik meg azonnal, csak a felmondási idő leteltével, vagy a megállapodott dátummal. Ha a munkavállaló mond fel a felmondási idő minden esetben csak 30 nap, akkor is, ha több éves munkaviszonya volt a cégnél. Van olyan eset amikor ez hosszabb is lehet (6 hónapnál nem több), s ez akkor lehetséges, ha ezt még a munkaszerződés aláírásakor előre megállapodták.

Azonnali hatályú felmondás a munkavállaló részéről

Munkaviszonyát azonnali hatályal megszüntetheti a következő okokból:

  • orvosi javaslat alapján nem dolgozhat az adott munkakörben és a munkáltatója nem biztosított önnek más munkát 15 napon belül, ill. a munkáltató által felkínált munkát önnek objektív okokból nem áll módjában elfogadni,
  • munkaadója nem fizette ki munkabérét, egyéb juttatásait, táppénzét,
  • közvetlen veszélynek van kitéve egészsége, vagy élete,
  • fiatalkorú (nincs még 18 éves), és az elvégzendő munka veszélyezteti morális fejlődését.

A fent említett példákat a teljesség igénye nélkül idéztük, általában érvényes szabály az, hogy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással akkor szüntetheti meg, ha a munkáltató a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegte, vagy egyébként olyan magatartást tanúsított, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A felmondást minden esetben inkdokolni kell! Azonnali hatályú felmondással élni a (munkáltató részéről megtörtént) súlyos kötelességszegés után maximum 15 nappal lehet, s ez esetben csak akkor jár a végkielégítés, ha a felmondás oka jogos.
Fontos megjegyezni azt, hogy a végkielégítés még további feltételekhez köthető. Ilyen feltétel az, hogy akkor adható végkielégítés, ha a munkavállaló minimum 3 éve folyamatos munkaviszonyban áll az adott munkahelyen. Tekintsük át röviden a lehetőségeket:

3 év: 1 havi fizetés
5 év: 2 havi fizetés
10 év: 3 havi fizetés

15 év: 4 havi fizetés
20 év: 5 havi fizetés
25 év: 6 havi fizetés

Felmondás a munkavállaló részéről próbaidő alatt

Ebben az esetben a munkaviszony indoklás nélkül megszüntethető, méghozzá azonnali hatállyal, így felmondási idő sincs. Fontos, hogy még a próbaidő letelte előtt nyújtsa be felmondását, ha postán küldi számoljon azzal idővel is, amíg a levél utazik.

Felmondás a munkavállaló részéről határozott idejű munkaviszony esetén

Határozott idejű munkaszerződést általában olyankor köt egymással a munkavállaló és a munkáltató, amikor a cégnél egy dolgozó átmeneti helyettesítésére van szükség, vagy egy projekt teljesítéséhez kell új munkaerő. A munkaviszony a határozott idő lejártakor megszűnik, értelemszerűen ez esetben nincs felmondási idő, felmondási védelem, nem jár végkielégítés, a felmondást indokolni sem kell.
A munkavállaló, ha a határozott munkaviszonyt idő előtt szeretné felbontani, felmondását indokolni köteles.
Elfogadható indok lehet, valamely külső körülmény, vagy egészségi állapot megváltozása, amely a munkavállaló számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.