Felmondás azonnali hatállyal

Utolsó frissítés: 4. július 2019
Röviden megfogalmazva közlünk mintát, hogyan írhatja meg felmondását, ha azonnal szeretne kilépni munkahelyéről.

Azonnali hatályú felmondás munkavállaló részéről

………………………….(munkavállaló neve)
………………………….(munkaköre)
………………………….(munkáltató megnevezése)

Azonnali hatályú felmondás

Tájékoztatom, hogy az …….. év, ………… hónap ….. napján kelt munkaszerződéssel létesített, határozott (határozatlan) időre szóló munkaviszonyomat a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 78. § azonnali hatállyal megszüntetem.

A felmondás indoka a következő: (Mt. VIII. fejezet)…………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Kérem, a munkaviszonyom megszűnésének időpontjáig járó munkabérem, egyéb járandóságaim, továbbá a munkavállalói felmondás esetére az Mt. által előírt távolléti díj és végkielégítés kifizetését.
Kérem, tegye lehetővé, hogy a mai napon munkakörömet átadhassam, valamint a munkaviszony megszűnéséről szóló igazolásokat átvehessem.

Kelt: …………, 2019.. ……. hónap …… nap
………………….
munkavállaló aláírása