Description of the company

Zdravotnícke zariadenie poskytujúce komplexnú zdravotnú starostlivosť.