Rendes felmondás

A rendes felmondás joga mind a munkáltatót, mind a munkavállalót megilleti.

A munkáltatói rendes felmondás indoka csak a munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, illetve a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. A munkáltató köteles a felmondást megindokolni, az indokolásból a felmondás okának világosan ki kell tűnnie.

A munkavállaló bizonyos esetekben ún. felmondási védelem alatt áll, ilyenkor a munkáltató nem szüntetheti meg a munkaviszonyt. Ezen esetek a következők:

  • a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év, továbbá az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés miatti keresőképtelenség alatt a táppénzre való jogosultság időtartama,
  • a beteg gyermek ápolására táppénzes állományba helyezés időtartama,
  • a közeli hozzátartozó otthoni ápolása vagy gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság időtartama,
  • a külön törvény szerinti emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés, a terhesség, a szülést követő három hónap, illetve a szülési szabadság időtartama,
  • a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadságnak, illetve a gyermek hároméves koráig - fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül is - a gyermekgondozási segély folyósításának időtartama,
  • a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak a behívóparancs, a polgári szolgálatnak a teljesítésre vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított időtartama,
  • a külön törvény szerinti rehabilitációs járadékban részesülő személy esetén a keresőképtelenség teljes időtartama.

A munkavállaló is megszüntetheti rendes felmondással munkaviszonyát; neki még indokolnia sem kell a felmondást, elegendő, ha erre vonatkozó jognyilatkozatát írásban közli a munkáltatóval. Rendes felmondás esetén a munkaviszony nem azonnali hatállyal, hanem csak bizonyos mértékű felmondási idő elteltével szűnik meg. A felmondási idő 30 nap, amely a munkáltató által munkaviszonyban töltött időtől függően hosszabbodik meg. A felmondási idő mértékét az alábbi táblázat tartalmazza:

Munkaviszonyban töltött idő
Felmondási idő 30 nap +
3 év
5 nap
5 év
15 nap
8 év
20 nap
10 év
30 nap
15 év
30 nap
18 év
40 nap
20 év
60 nap

Abban az esetben, ha a munkavállaló munkaviszonyát a munkáltató rendes felmondással szünteti meg, vagy a munkaviszonya a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt szűnik meg a munkavállalót végkielégítés illeti meg, amelynek mértéke függ a munkaviszonyban töltött időtől. A végkielégítés mértékét az alábbi táblázat tartalmazza:

Munkaviszonyban töltött idő
Végkielégítés mértéke (átlagkereset)
3 év
1 havi
5 év
2 havi
10 év
3 havi
15 év
4 havi
20 év
5 havi
25 év
6 havi


A cikket együttműködő partnerünk, a Munkajog.com készítette.