Munkaidő

Az alapmunkaidő általában napi 8 óra, de lehet más is a munkaszerződésben megállapítva. Általában kötött időpontok közt, de egyre gyakoribb a munkaidő keret meghatározása, amikor több nap átlagában kell ezt az időt teljesíteni.

Teljes munkaidő
A teljes munkaidő mértéke főszabály szerint napi nyolc óra, illetve heti negyven óra. Törvény alapján - bizonyos korlátok betartásával – akár hosszabb időre is szabhatják a teljes munkaidőt. További megkötés, hogy 18. évét még be nemtöltött munkavállalók (fiatal munkavállalók) teljes munkaideje maximum 8 óra lehet.

Munkarend
A munkaidő felhasználásával kapcsolatos részletes szabályokat - így a napi munkaidő kezdetét, befejezését, a munkaidő beosztását, a pihenőidő kiadását - a munkarend tartalmazza. A munkarendet, munkaidőkeretet és a napi munkaidő-beosztás szabályait a munkáltató határozhatja meg, ha erről a kollektív szerződés nem rendelkezik. A legtöbb korlátozást a megszakítás nélküli munkarend előírásakor kell figyelembe venni.

Megszakítás nélküli munkarend állapítható meg, ha a munkáltató működése naponta legfeljebb hat órát szünetel. Megszakítás nélküli munkarend állapítható meg akkor is, ha a munkaköri feladatok jellege ezt indokolja.

Alternatívák:
3 műszak – Megszakítás nélküli munkarend
2 műszak
Egy héten max. 48 óra munkaidő lehet.

A munkaszerződés aláírásakor kell tájékoztatni a dolgozót a munkaidejéről, rendjéről. Foglalkoztatás még részmunkaidőben is lehetséges.

Munkaidő-beosztás
  A munkaidő beosztásánál a munka jellegére, az egészséges és biztonságos munkafeltételekre kell fi gyelemmel lenni. Ezen felül a beosztást - kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában - legalább hét nappal korábban és legalább egy hétre előre közölni kell; ha ez elmarad, az utolsó beosztásnak megfelelően kell munkát végezni. Munkaidőkeret alkalmazásával a munkaidő egyenlőtlenül is beosztható. Nem kívánható egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerinti munkavégzés a terhes nőtől, valamint az egy évesnél kisebb gyermekes anyától, illetve apától sem, ha gyermekét egyedül neveli. Amennyiben a felek nem részmunkaidőben történő foglakoztatásban állapodtak meg, úgy a napi munkaidő négy óránál rövidebb nem lehet.

A munkavállaló napi, illetve heti munkaideje a tizenkét, illetve a negyvennyolc órát, a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállaló napi, illetve heti munkaideje a huszonnégy, illetve a hetvenkét órát nem haladhatja meg. A napi, illetve a heti munkaidő mértékébe az elrendelt rendkívüli munkavégzés időtartamát be kell számítani.

Túlóra
A munkáltató évi maximum 200 óra rendkívüli munkavégzést rendelhet el.

Kollektív szerződéssel ettől eltérhet a munkáltató, de így is max 300 órányi rendkívüli munkavégzést rendelhet el.

A túlóráért ellenértéket kell fizetni. Ennek mértéke: Pihenőnapon + 100% munkabér Nem pihenőnapon + 50 % munkabér legalább