Területi gondozó

Zuglói Szociális Szolgáltató Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zuglói Szociális Szolgáltató Központ

területi gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 49 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény ellátási területén a házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, 1/2000(I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet szociális gondozó munkakörénél felsorolt képesítések- elsősorban szociális gondozó és ápoló,

        büntetlen előélet, magyar állampolgárság, munkaköri és egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális területen végzett tevékenység - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Józsefné gondozás vezető nyújt, a 06-70-6727292, 1-7999081 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 76/2016 , valamint a munkakör megnevezését: területi gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 76/2016, valamint a munkakör megnevezését: területi gondozó.

        Elektronikus úton Gyügyeiné Tamás Viktória intézményvezető részére a zuglo.gondozas@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes beszélgetést követően, az intézményvezető döntése alapján történik. A pályázat pozitív elbírálása esetén a pályázónak szükséges az erkölcsi bizonyítvány beszerzése.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761540   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.