Iktató ügykezelő

Zuglói Intézménygazdálkodási Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zuglói Intézménygazdálkodási Központ

Iktató ügykezelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A beérkezett küldemények osztályozása, iktatása, továbbítása, postakönyvek vezetése. Iratok szkennelése, másolása, mozgatása. Elektronikus nyilvántartó rendszer használata, egyéb adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány ( sikeres pályázat esetén )

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, ügykezelői végzettség,

        DMSone Iktató program ismerete, kezelése

Elvárt kompetenciák:

        Gyors, hatékony, önálló munkavégzés, szorgalom,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány ( sikeres pályázat esetén )

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zuglói Intézménygazdálkodási Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/31 , valamint a munkakör megnevezését: Iktató ügykezelő.         Postai úton, a pályázatnak a Zuglói Intézménygazdálkodási Központ címére történő megküldésével (1145 Budapest, Pétervárad utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/31, valamint a munkakör megnevezését: Iktató ügykezelő.

        Elektronikus úton Lihor Balázs részére a Lihor@zuglo.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 3 hónapos próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812918   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.