Laboratóriumi asszisztens

Zuglói Egészségügyi Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Központi Laboratórium

Laboratóriumi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1148 Budapest, Örs vezér tere 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A laboratóriumba érkező betegek fogadása, adatainak rögzítése az orvos informatikai rendszerben, vérvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, laboratóriumi asszisztens,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, érvényes mükődési kártya másolata, érvényes MESZK tagság, nyilatkozat büntetlen előéletről ill. alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány beszerzéséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zuglói Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (1148 Budapest, Örs vezér tere 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG16-35/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Laboratóriumi asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Zuglói Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (1148 Budapest, Örs Vezér tere 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG16-35/2016, valamint a munkakör megnevezését: Laboratóriumi asszisztens.

vagy

        Elektronikus úton Nagyné Zlatóczki Éva részére a zesz-palyazat@zesz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a mindenkori munkáltatói jogkör gyakorlója (igazgató főorvos) jogosult kiválasztani. A döntésről a pályázókat a pályázati kiírásban megfogalmazottaknak megfelelően, de legkésőbb 8 munkanapon belül írásban értesítjük: -email cím közlése esetén email-ben – egyébként a pályázati anyagban megadott lakcímre küldött levélben.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.zesz.hu - 2016. október 6.

        www.zuglo.hu - 2016. október 6.

        www.meszk.hu - 2016. október 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765408   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.