Bőrgyógyász szakorvos

Zuglói Egészségügyi Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Bőrgyógyászati szakrendelés és Gondozó

Bőrgyógyász szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 Budapest, Hermina út 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bőrgyógyászati szakrendelés szakorvosi feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Bőrgyógyász szakorvos,

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettségeket igazoló dokumentumok másolata, nyilatkozat büntetlen előéletről ill. alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány beszerzéséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Révai Tamás nyújt, a +36 1 469 4688 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zuglói Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (1148 Budapest, Örs vezér tere 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG16-32/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Bőrgyógyász szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Zuglói Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (1148 Budapest, Örs Vezér tere 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG16-32/2016, valamint a munkakör megnevezését: Bőrgyógyász szakorvos.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a mindenkori munkáltatói jogkör gyakorlója (igazgató főorvos) jogosult kiválasztani. A döntésről a pályázókat a pályázati kiírásban megfogalmazottaknak megfelelően, de legkésőbb 8 munkanapon belül írásban értesítjük: - email cím közlése esetén email-ben - egyébként a pályázati anyagban megadott lakcímre küldött levélben.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.zesz.hu - 2016. szeptember 30.

        www.zuglo.hu - 2016. szeptember 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754716   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.