Esetmenedzser

Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ
Központ

esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1144 , Füredi park 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermekjóléti Központ esetmenedzseri feladatai

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egyetem felsőfokú szociális alapvégzettség,

        Gyermekjóléti szolgálatnál szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Esetmenedzserként szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Családgondozói/családsegítői - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Mediátori, vagy családterapeuta képesítés és gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Csoportok vezetésében szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs és együttműködési képesség,

        Jó szintű rendszerszemléletű szakmai szemlélet,

        Kiváló szintű esetvitelhez kapcsolódó adminisztráció,

        Kiváló szintű team munkában szerzett tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó személyi adatait is tartalmazó, a szakmai életutat részletesen bemutató önéletrajz, a végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a Gyvt 15 §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Sándor szakmai vezető nyújt, a 06/70/392-0300 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1437/2016. , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (1144 Budapest, Füredi Park 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1437/2016., valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.

        Elektronikus úton Varga Sándor szakmai vezető részére részére a kozpont@zcsk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az igazgató által kijelölt személyek a pályázókat meghallgatják és előbírálást követően a kiválasztottakat az igazgató személyesen meghallgatja. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828142   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.