Óvodatitkár

Zugliget Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zugliget Óvoda
óvoda

óvodatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1125 Budapest, Zalai utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

kapcsolattartási, gazdasági, ügyviteli, munkaügyi, tanügy-igazgatási feladatok, Menzakártya rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása, stb.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, közgazdasági szakközépiskola,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Dori Márta nyújt, a 06-30-65-84630 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zugliget Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/558/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodatitkár.         Postai úton, a pályázatnak a Zugliget Óvoda címére történő megküldésével (1125 Budapest, Zalai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/558/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodatitkár.

        Elektronikus úton Horváth Dori Márta részére a zugligetovoda@zugligetovi.bp12ker.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

érvényes pályázat benyújtása után személyes beszélgetés, majd értesítés

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        hegyvidek.hu - 2016. október 5.

        zugligetovoda.hu - 2016. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

kiváló szakmai tudás, megbízhatóság, őszinteség, megfelelő kommunikációs és együttműködési készség

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a zugligetovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754724   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.