Dajka

Zombai Körzeti Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zombai Körzeti Óvoda

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7173 Zomba, Ady Endre utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógiai munkát közvetlenül segítve az óvodapedagógussal együttműködve, a gyermekek körüli gondozási feladatok ellátása, csoportszobák, egyéb helyiségek és az udvar tisztántartása, vezetői utasítás és a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, óvodai dajka szakképesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló oklevél másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pál Gyuláné nyújt, a 74/433-105 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zombai Körzeti Óvoda címére történő megküldésével (7173 Zomba, Ady Endre utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3921/2016. , valamint a munkakör megnevezését: dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Zombai Körzeti Óvoda címére történő megküldésével (7173 Zomba, Ady Endre utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3921/2016., valamint a munkakör megnevezését: dajka.

        Személyesen: Pál Gyuláné, Tolna megye, 7173 Zomba, Ady Endre utca 22. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az intézmény vezetője dönt. A pályázat kiírója a pályázati kiírás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768727   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.