Óvodapedagógus

Zöld Lurkók Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zuglói Zöld Lurkók Óvoda
óvodapedagógus

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1144 Budapest, Füredi park 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, differenciált fejlesztése, az iskolai életmódra és a közösségi életre való felkészítése, az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő, pedagógiai program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zöld Lurkók Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/7 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Zöld Lurkók Óvoda címére történő megküldésével (1144 Budapest, Füredi park 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/7, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Balassai Márta részére a zold.lurkok.ovi@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768721   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.