Óvodapedagógus

Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.02.-2017.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2627 Zebegény, Millennium sor 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló oklevél,óvodapedagógusi diploma, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Nyilatkozat az iratok betekintéséhez, Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Leskóné Zádor Gabriella nyújt, a 307796255 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (2627 Zebegény, Millennium sor 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 160/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (2627 Zebegény, Millennium sor 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 160/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Személyesen: Leskóné Zádor Gabriella, Pest megye, 2627 Zebegény, Millennium sor 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Zebegény község hirdetőtáblája

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 15.

ID: 2728021   Megjelentetés dátuma: 2016.09.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.