Német nemzetiségi óvodapedagógus

Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde

Német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2627 Zebegény, Millennium sor 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodáskorú gyermekek nevelése-oktatása. Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírásnak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Német nemzetiségi óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló oklevél,Német nemzetiségi óvodapedagógusi diploma, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Nyilatkozat az iratok betekintéséhez, Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Leskóné Zádor Gabriella nyújt, a 307796255 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (2627 Zebegény, Millennium sor 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 135/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Német nemzetiségi óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (2627 Zebegény, Millennium sor 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 135/2016, valamint a munkakör megnevezését: Német nemzetiségi óvodapedagógus.

        Személyesen: Leskóné Zádor Gabriella, Pest megye, 2627 Zebegény, Millennium sor 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Zebegény község hirdetőtáblája

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 1.

ID: 2712127   Megjelentetés dátuma: 2016.09.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.