Pénzügyi ügyintéző

Zalaszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Zalaszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8911 Nagykutas, Fő utca 21.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 16. pont II. besorolás pénzügyi igazgatási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

Ellátandó feladatok:

Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok végrehajtása. A közös hivatal feladatellátási körébe tartozó önkormányzati és költségvetési szervekre vonatkozó költségvetés és beszámoló előkészítése, mérleg készítése, kontírozás, könyvelés, kötelezettségvállalás vezetése. A képviselő-testületek pénzügyi témájú előterjesztéseinek elkészítése a jegyző utasítása szerint. Vagyonkataszter, tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése, választási pénzügyi igazgatásban való részvétel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi igazgatási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos feladatok- és hatáskörök, döntések előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. Próbaidő eredményes leteltét követően személyi illetmény megállapítása belső szabályzat alapján. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, pénzügyi-számviteli szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, Mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartás szakon,

        Közigazgatásban, önkormányzati gazdálkodásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Erdélyi Gábor jegyző nyújt, a (92) 593-030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8921 Zalaszentivan, Hunyadi utca 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Z/1370/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8921 Zalaszentiván, Hunyadi utca 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Z/1370/2016., valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.

vagy

        Személyesen: dr. Erdélyi Gábor, Zala megye, 8921 Zalaszentiván, Hunyadi utca 2/a. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója az érvényes pályázatok közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázati eljárás teljes időtartama alatt fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828149   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.