Családgondozó

Zalakaros Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zalakaros Város Önkormányzata család- és gyermekjóléti szolgálat

családgondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8749 Zalakaros, Zrínyi u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermekjóléti szolgáltatás keretében végzendő szociális munka, családsegítés - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályokban megfogalmazott feladatok végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, A 15/1998.(IV.O.) NM rendelet 2.számú mellékletében előírt felsőfokú szociális alapvégzettség,

        B kategóriás jogosítvány,

        Jó szintű empátiás készség

        jó kommunikációs, együttműködési képesség

        megbízhatóság

        saját gépkocsi

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        motivációs levél benyújtása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz

        végzettséget igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalakaros Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-1275/2016 , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Zalakaros Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-1275/2016, valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.

vagy

        Személyesen: Novák Ferenc, Zala megye, 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.zalakaros.hu - 2016. november 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828121   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.