Magasabb vezető

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.12.30- 2021.12.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Mérleg tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet intézményvezetői feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gazdasági, műszaki felsőfokú iskolai végzettség, szakképzettség,

        a meghatározott iskolai végzettséghez kötött területen szerzett - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        az iskolai végzettséget és a pályázati feltételek között meghatározott egyéb igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát;

        a pályázó szakmai önéletrajzát,

        a vezetői gyakorlat igazolását;

        az intézmény vezetésére vonatkozó programot,

        nyilatkozatot arról ,hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik

        nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. december 30. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bartl Andrea nyújt, a 92/502-121 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 602/2016 , valamint a beosztás megnevezését: magasabb vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 602/2016, valamint a munkakör megnevezését: magasabb vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a benyújtásra előírt határidőt követően, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottsági személyes meghallgatás után a közgyűlés dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Zalai Hírlap - 2016. október 17.

        Zalaegerszeg újság - 2016. október 11.

        Zalaegerszeg MJV honlapja - 2016. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761500   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.