Gazdasági vezető

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet

gazdasági vezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.12.30- 2021.12.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Mérleg tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet gazdasági vezetői feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat és mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség. Szerepelnie kell a Sztv 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet,

        a gazdasági vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        az iskolai végzettséget és a pályázati feltételek között meghatározott egyéb igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát;

        a pályázó szakmai önéletrajzát,

        nyilatkozatot arról ,hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik

        nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. december 30. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bartl Andrea nyújt, a 92/502-121 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 603/2016 , valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 603/2016, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a benyújtásra előírt határidőt követően, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottsági személyes meghallgatás után a közgyűlés dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Zalai Hírlap - 2016. október 17.

        Zalaegerszeg újság - 2016. október 18.

        Zalaegerszeg MJV honlapja - 2016. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761498   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.