Területi védőnő Zalaapáti II.számú Körzet

Zalaapáti Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zalaapáti Község Önkormányzata

Területi védőnő Zalaapáti II.számú Körzet

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8741 Zalaapáti, Szent István tér 5-6.

Zala megye, 8742 Esztergályhorváti, Teljes közigazgatási terület. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. ESzCsN.számú rendeletben meghatározott feladatok ellátása, a 26/1997.(IX.3.) NM rendelet alapján, a településen működő óvodai és általános iskolai intézményekbe beírt gyermekek iskolai védőnői feladatai arányosított részének ellátása a vegyes ellátási védőnői körzetben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        védőnői munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Helyismeret, helyben, vagy a térségben lakás, illetve annak megoldása.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség,

        Kiváló szintű empátia,

        Kiváló szintű önálló munkavégzési képesség,,

        Kiváló szintű problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak postai feladását igazoló dokumentum másolata). Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők betekinthetnek a pályázati dokumentációba.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vincze Tibor nyújt, a 83-352-003 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaapáti Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1073-7/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő Zalaapáti II.számú Körzet.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaapáti Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8764 Zalaapáti, Szent István tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1073-7/2016., valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő Zalaapáti II.számú Körzet.

        Elektronikus úton Hegedüs Lóránt részére a dioskal@infrasat.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Hegedüs Lóránt, Zala megye, 8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. földszint .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázókat a munkáltató személyes interjúra hívja be. A döntés a pályázati anyag és az interjú tapasztalatok alapján születik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.zalaapáti.hu - 2016. október 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765422   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.