Óvodapedagógus

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsöde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógiai feladatok munkaköri leírás alapján, nevelési feladatok ellátása, környezetvédelem, néphagyományőrzés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló okmányok másolatai, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borbélyné Németh Zsuzsanna nyújt, a 06-30/489-6836 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsöde címére történő megküldésével (8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 102/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsöde címére történő megküldésével (8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 102/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Borbélyné Németh Zsuzsanna részére a zalaapatiovoda@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Borbélyné Németh Zsuzsanna, Zala megye, 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Zalaapáti község honlapja - 2016. október 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756451   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.