Kazánkezelő

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

Kazánkezelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kazánkezelő feladata a 2-12t/h közötti tömegáramú gőzkazán felkészítése az üzemeltetésre, a kazán és segédberendezéseinek, a kazánt kiszolgáló rendszerek, illetve a kazán által ellátott technológiai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése - gőzellátó, fűtési és HMV rendszerek berendezéseinek üzemeltetése - felügyeli az üzemeltetési paramétereket, a biztonsági berendezéseket, az épületfelügyeleti rendszereket, dokumentálja az üzemmenetet. - a kazánházban jelentkező kisebb javítások elvégzésében való részvétel (szelepek, tömítések, kondenz edények cseréje, javítása) - a kazánház, hőközpont folyamatos tisztán tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        OKJ-s kazánkezelő szakképesítés (2-12 t/h)

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai tapasztalat

        vas-, ill. villamosipari szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        a végzettséget igazoló okiratok másolata

        erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szent Rafael Kórház címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HEG/21/68/1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Kazánkezelő.         Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szent Rafael Kórház címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HEG/21/68/1/2016., valamint a munkakör megnevezését: Kazánkezelő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjéhez kell benyújtani. A pályázatokról a Zala Megyei Szent Rafael Kórház főigazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.zmkorhaz.hu - 2016. november 16.

        www.aeek.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 20.

ID: 2820252   Megjelentetés dátuma: 2016.11.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.