Radiológia és Izotópdiagnosztikai Osztály osztályvezető főorvos

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

Radiológia és Izotópdiagnosztikai Osztály osztályvezető főorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Radiológia és Izotópdiagnosztikai Osztály tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése - szakorvosi feladatok ellátása a Radiológia és Izotópdiagnosztikai Osztályon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        radiológus szakorvos végzettség

        kórházi szakorvosi gyakorlat

        vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        a végzettséget igazoló okiratok másolata

        érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása

        az osztály vezetésére vonatkozó szakmai program

        erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szent Rafael Kórház címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HEG/63/1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Radiológia és Izotópdiagnosztikai Osztály osztályvezető főorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szent Rafael Kórház címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HEG/63/1/2016., valamint a munkakör megnevezését: Radiológia és Izotópdiagnosztikai Osztály osztályvezető főorvos.

vagy

        Elektronikus úton Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály részére a kosine.hum@zmkorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjéhez kell benyújtani. A pályázatokról a Zala Megyei Szent Rafael Kórház főigazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.zmkorhaz.hu - 2016. október 13.

        www.aeek.hu

        Egészségügyi Közlöny 2016. évi 17. szám

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Orvos-, illetve nővérszállói elhelyezési lehetőség.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772246   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.