Óvodai dajka

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde, 6787 Zákányszék, Petőfi u. 7.
óvoda

óvodai dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Petőfi utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hozzátartozó csoport mindennapi életének segítése az óvodapedagógus instrukciói alapján. A csoport helységeinek takarítása, fertőtlenítése.
A munkaköri leírásban rögzített feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, dajka, kisgyermeknevelő,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, dajka, kisgyermek nevelő,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, szakmai bizonyítványok másolatai

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Liebhaber Gáborné nyújt, a 06/30/606-4990 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6787 Zákányszék, Petőfi utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 198/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6787 Zákányszék, Petőfi utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 198/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.zakanyszek.hu - 2016. október 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763387   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.