Restaurátor

Wosinsky Mór Megyei Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Wosinsky Mór Megyei Múzeum

restaurátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent Isván tér 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyűjteményi műtárgyak megőrzési. konzerválási, restaurálási feladatainak ellátása. Restaurálási szakmai - módszertani feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        restaurátor - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvő képesség.

        Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, fémrestaurátor,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány(ok), okmány(ok) másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ódor János Gábor nyújt, a 74-316-222 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Wosinsky Mór Megyei Múzeum címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Szent István tér 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 142/2016 , valamint a munkakör megnevezését: restaurátor.         Postai úton, a pályázatnak a Wosinsky Mór Megyei Múzeum címére történő megküldésével (7100 Szeksárd, Szent István tér 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 142/2016, valamint a munkakör megnevezését: restaurátor.

vagy

        Személyesen: Ódor János Gábor, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent István tér 26. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a pályázati benyújtási határidő lejártát követően az igazgató bírálja el, majd nevezi ki a pályázót a munkakörbe.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.wmmm.hu - 2016. október 4.

        Szekszárd Megyei Jogú Város honlapja - 2016. október 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A fentieken túl a pályázati anyagnak tartalmaznia kell a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséről.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757464   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.