Szakács

Visontai Szivárvány Óvoda és Konyha

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Visontai Szivárvány Óvoda és Konyha

szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3271 Visonta, Táncsics Mihály út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

280 adagos főzés, gyermek-,munkahelyi-,szociális és vendégétkeztetés. Meghatározott ételféleségek elkészítése az előírt mennyiségben, minőségben és időben, az óvodás gyerekek, az alkalmazottak,a szociális étkezők és a vendégétkezők számára az óvoda saját üzemi konyháján. A rendelkezésre álló nyersanyagokból félkész-és késztermékekből a napszaknak és az alkalomnak megfelelő étel készítése. A HACCP rendszer előírásait figyelembe véve részt vesz az élelmezési nyersanyagok előkészítésében. Az élelmezési tevékenység során felhasznált nyersanyagokat, készétel termékeket megóvja minden olyan fizikai, kémiai biológiai veszélytől, amelyek a fogyasztók egészségkárosodását okozhatják. Eszközök, berendezések rendben, tisztán tartása és mindezek állagmegóvása. Az elkészült hőkezelt ételek hőfokának ellenőrzése, regisztrálása az erre rendszeresített nyomtatványon. Ételminta letétele a szabályoknak megfelelően. A különféle ételek adagolása, tárolása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, szakács vagy diétás szakács,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        egészségügyi alkalmasság

        legalább 1 év közétkeztetési gyakorlat

        3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        motivációs levél

        a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Éva óvodavezető nyújt, a 06-30-724-1060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Visontai Szivárvány Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (3271 Visonta, Táncsics Mihály út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szakács.         Postai úton, a pályázatnak a Visontai Szivárvány Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (3271 Visonta, Táncsics Mihály út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: szakács.

        Személyesen: Fekete Éva, Heves megye, 3271 Visonta, Táncsics Mihály út 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szóbeli meghallgatás utáni döntés. A pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napján 16.00 óráig meg kell érkeznie.Hiánypótlásra nincs lehetőség. a kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Visonta Községi Önkormányzat hirdetőtáblája - 2016. október 10.

        Visonta Község Honlapja - 2016. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.visonta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761528   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.