Élelmiszeripari mérnöktanár

Veszprémi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Veszprémi SZC Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája

Élelmiszeripari mérnöktanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8297 Tapolca-Diszel, Templom tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pék és cukrász tanulók számára szakmai elméleti tantárgyak oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, élelmiszeripari mérnök vagy élelmiszeripari mérnöktanár,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pék vagy cukrász végzettség,

        Munkahelyi gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        Önéletrajz

        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szóvári Adél igazgató nyújt, a 06-70/1996-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 503-4/1921/VSZC/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Élelmiszeripari mérnöktanár.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 503-4/1921/VSZC/2016, valamint a munkakör megnevezését: Élelmiszeripari mérnöktanár.

        Elektronikus úton Szóvári Adél igazgató részére a gonczypal.iskola@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott dokumentáció alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751397   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.