Matematika szakos középiskolai tanár

Veszprémi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Veszprémi SZC Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája

Matematika szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.06.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 12 órás

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8297 Tapolca-Diszel, Templom tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika tantárgy oktatása szakközépiskolában és szakiskolában. Nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok ellátása. Szaktanári adminisztráció.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika szakos tanár,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        Szakmai önéletrajz

        Erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szóvári Adél igazgató nyújt, a 06-70/1996-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 731-4/1921/VSZC/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Matematika szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 731-4/1921/VSZC/2016, valamint a munkakör megnevezését: Matematika szakos középiskolai tanár.

        Elektronikus úton Szóvári Adél igazgató részére a gonczypal.iskola@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751386   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.