Építésügyi hatósági szakügyintéző

Veszprém Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Veszprém Megyei Kormányhivatal

építésügyi hatósági szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű tartósan távollévő kormánytisztviselő távollétének –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Korm. rendelet 1. számú melléklet 15. pontja alapján: építésügyi igazgatási feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya Építésügyi Osztályán Veszprém megyére kiterjedő illetékességgel a másodfokú építésügyi hatósági igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Másodfokú építésügyi hatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség; vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Ne álljon közigazgatási foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt,

        Építésügyi vizsga letételének az igazolása,

        Szakmai továbbképzésen való eredményes részvétel,

        A pályázónak legalább 3 éves, a 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésben felsorolt tevékenységgel igazolt, szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie,

        Hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        ECDL vizsga,

        Közigazgatási alap és szakvizsga,

        Tervezői vagy kivitelezői szakmai gyakorlat,

        „B” kategóriás vezetői engedély.

Elvárt kompetenciák:

        Megbízhatóság, felelősségvállalás,

        Problémamegoldó-, döntéshozatali-, és önálló munkavégzési képesség,

        Együttműködési, konfliktuskezelési és konfliktus-megelőzési képesség ,

        Pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,

        Motivációs levél,

        Iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, és nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közszolgálati jogviszony létesítést nem teszi lehetővé,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Zsolt osztályvezető, Mészölyné Komcsák Ilona főépítészi szakügyintéző nyújt, a 06-88/579-313, 06-88/579-314 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEB/007/03207-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: építésügyi hatósági szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEB/007/03207-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: építésügyi hatósági szakügyintéző.

        Személyesen: Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztályára, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázatok közül kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel személyes meghallgatáson vesznek részt. A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 napon belül dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2016. november 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2832018   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.