Járási főállatorvos

Veszprém Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Pápai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályára

járási főállatorvos

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8500 Pápa, Fő utca 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 3. pont: Állat-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály hatáskörébe utalt első fokú ügyek ügyintézőkre történő elosztása, előkészítése, amelyek a járási főállatorvos ügykörébe tartoznak. Az előkészített ügyekben hozott érdemi döntések kiadmányozása a Kormányhivatal kiadmányozási rendjének megfelelően. Az Osztály munkájának szervezése és irányítása, a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak, vezetői utasításoknak az Osztály munkájában történő érvényesüléséről történő gondoskodás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály illetékességi területén eljárva, a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésének előkészítése, kiadmányozása a Hivatal belső szabályzatainak megfelelően.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Veszprém Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, felsőoktatásban agrár képzési területen szerzett állatorvos szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        „B” kategóriás vezetői engedély.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Közigazgatási szakvizsga,

        Idegen nyelv ismerete,

        5 év államigazgatás területén szerzett szakmai/vezetői gyakorlat,

        Helyismeret.

Elvárt kompetenciák:

        megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó, döntéshozatali és önálló munkavégzési képesség,

        együttműködési, konfliktuskezelési és konfliktus-megelőzési képesség,

        pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,

        motivációs levél,

        iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Farkas Andrea és Pillerné Dr. Raksányi Ildikó nyújt, a 06/89/795-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEB/007/01653-8/2016 , valamint a munkakör megnevezését: járási főállatorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEB/007/01653-8/2016, valamint a munkakör megnevezését: járási főállatorvos.

        Személyesen: Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A kinevezési jogkör gyakorlója legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 napon belül dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázókat írásban értesítjük. Az állami szolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2016. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824304   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.