Laboratóriumi orvos

Veszprém Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály Mikrobiológiai Laboratóriumi Osztályára

laboratóriumi orvos

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, József Attila utca 36.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti 70. pont: Közegészségügyi-járványügyi, környezet- és település-egészségügyi hatósági és megelőző, népegészségügyi, egészségvédelmi, egészségmegőrzési és -megelőzési, valamint egészségügyi igazgatási, koordinációs és hatósági feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Humán mikrobiológiai ellátás, laboratóriumi orvosi feladatok végzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A vizsgálatra érkező minták fogadásának, nyilvántartásának, feldolgozásának koordinációja, ellenőrzése, végzése. A szükséges mikrobiológiai vizsgálatok végzésének elrendelése, az eredmények értékelése, dokumentálása és validálása. A vizsgálati minták előírt további tárolásának, megsemmisítésének, és a keletkezett veszélyes hulladékok laboratóriumon belüli útjának nyomon követése. Jártassági körvizsgálatokon való részvétel kezdeményezése, elvégzése, eredmények értékelése, dokumentálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, egyetemi szintű általános orvosi vagy higiénikus orvosi vagy fogorvosi szakképzettség, illetve a kinevezést követő 5 éven belül orvosi mikrobiológiai szakorvosi képesítés megszerzése,,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        egészségügyi alkalmasság,

        működési nyilvántartás igazolása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási szakvizsga,

        idegen nyelv ismerete,

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        HIV/AIDS Counselling Tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás, vagy a tanfolyam elvégzésének vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,

        motivációs levél,

        egyetemi végzettséget, szakvizsgát, működési nyilvántartást, egyéb végzettséget/ismeretet és nyelvismeretet igazoló okirat másolata,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kolaj Ágnes mb. főosztályvezető nyújt, a 06-88/550-503 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEB/007/1715-44/2016 , valamint a munkakör megnevezését: laboratóriumi orvos.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEB/007/1715-44/2016, valamint a munkakör megnevezését: laboratóriumi orvos.

        Személyesen: Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztályra, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A kinevezési jogkör gyakorlója legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 napon belül dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázót írásban értesítjük. A kormányzati szolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765407   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.