Beruházási ügyintéző

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési Iroda Magasépítési Csoport

beruházási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

építési (jellemzően magasépítési) beruházások szervezése, lebonyolítása, ellenőrzése Városfejlesztési Iroda feladat és hatáskörében lévő fejlesztések előkészítésében, közbeszerzésében, lebonyolításában és elszámolásában való műszaki közreműködés,
Városfejlesztési Iroda feladat és hatáskörében lévő fejlesztésekhez kapcsolódó tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési, szolgáltatási közbeszerzések műszaki szakmai előkészítése, értékelése
Városfejlesztési Iroda feladat és hatáskörében lévő fejlesztések tervezési időszakában, valamint szükséges mértékben kivitelezési időszakban közműszolgáltatói egyeztetések megszervezése, egyeztetés lefolytatása, kivitelezési feladatok koordinálása,
az éves költségvetés készítéséhez a feladataihoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokat, költségvetési igényeket beszerzi, felülvizsgálja, összegzi és rangsorolja, majd előkészítő anyag készítésével biztosítja a költségvetési egyeztetések eredményességét

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési felsőfokú szakképesítés.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        építész vagy építőmérnöki szakképzettség

        építési beruházások szervezésében, lebonyolításában, ellenőrzésében gyakorlati tapasztalat

        közbeszerzési ismeretek, gyakorlati tapasztalat

        Városfejlesztési Iroda feladat és hatáskörében lévő fejlesztések lebonyolításához, elszámolásához kapcsolódó ismeretek, gyakorlati tapasztalat

        B kategóriás gépjárművezetői engedély

        Informatikai alapismeretek:

        Elektronikus levelezés (Outlook)

        Microsoft Office csomag (Szövegszerkesztő, táblázatkezelő, előadás-készítő)

        Acrobat Reader

        AutoCAD ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata

        jogosítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szecsődi Gábor nyújt, a 0688/549-111 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Óváros tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZP/3418/2018. , valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Óváros tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZP/3418/2018., valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.

        Személyesen: Szecsődi Gábor, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 3.em 305..

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidő lejártát követő 20 napon belül kerülnek elbírálásra.
A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Veszprém Megyei Napló - 2018. március 14.

        Veszprémi7Nap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.veszprem.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 13.

ID: 3336011   Megjelentetés dátuma: 2018.03.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.