Gyermekvédelmi asszisztens

Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ

gyermekvédelmi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Német utca 52.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A lakásotthon vezető nevelő munkájában aktívan segítséget vállal.
A gyermekek mindennapi életében részt vesz.
Segíti a rábízott gyermekek fejlődését, felkészíti őket az önálló élet -vezetésre, munkára nevel a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével. A csoportban a nevelő által meghatározott érvényes stílus ,bánásmód,hangnem,attitűdök alkalmazása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, Okj gyermekvédelmi asszisztens,

        Büntetlen előélet,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,munkaalkalmassági vizsgálat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Kossuth utca 10. II. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/17-128/2016. , valamint a munkakör megnevezését: gyermekvédelmi asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Kossuth utca 10. II. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/17-128/2016., valamint a munkakör megnevezését: gyermekvédelmi asszisztens.

vagy

        Elektronikus úton Jungvert Valéria igazgató részére a vmgyk@upcmail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768414   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.