Védőnő

Vértesszőlős Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vértesszőlős Község Önkormányzata

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2837 Vértesszőlős, Ady Endre utca 2/D.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM. rendelet és egyéb jogszabályok, protokollok által meghatározott védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, védőnő,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        védőnői területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz telefonszám és e-mail cím megjelöléssel

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        nem pályakezdő esetében az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési nyilvántartásában lévő érvényes igazolvány, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot igazoló kártya másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul

        motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Csaba nyújt, a 06-37/379-091/101 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vértesszőlős Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2837 Vértesszőlős, Templom utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1181/2016. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Vértesszőlős Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2837 Vértesszőlős, Templom utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1181/2016., valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

        Személyesen: Nagy Csaba, Komárom-Esztergom megye, 2837 Vértesszőlős, Templom utca 57. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató személyes meghallgatás után dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vertesszolos.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 12.

ID: 2724403   Megjelentetés dátuma: 2016.09.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.