Óvodavezető

Vértessomló Község Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vértessomlói Német Nemzetiségi Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. 08. 01-től 2023. 07. 31 -ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2823 Vértessomló, Ady Endre utca 57.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakmai irányítása, vezetése, valamint annak szakszerű és törvényes működtetése. A munkáltatói jog- és feladatkör ellátása az intézmény alkalmazottai tekintetében a jogszabályokban előírt egyeztetési kötelezettségek megtartásával. Az intézmény működésével, működtetésével kapcsolatos minden olyan feladat ellátása és döntés meghozatala, melyet jogszabály, vagy kollektív szerződés nem utal más szerv, hatóság vagy szervezet hatáskörébe. Rendszeres kapcsolattartás a fenntartóval. A német nemzetiségi neveléshez és a német nemzetiségi hagyományok ápolásához a megfelelő körülmények megteremtése. ellátásának megszervezéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az óvoda vezetője felel a takarékos gazdálkodásért, az intézmény működését és mindennapi életét meghatározó szabályzatok és programok elkészítéséért, továbbá a gyermekvédelmi feladatok ellátásának megszervezéséért. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus és szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§- nak megfelelően,

        Óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        német nemzetiséghez tartozás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - Szakmai önéletrajz - Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel. - Végzettséget igazoló okiratok másolata - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány - Nyilatkozat arról, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik. - Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul-e a pályázati anyag nyilvános ülésen történő megtárgyalásához.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Igó István polgármester nyújt, a +36-30/9952136 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vértessomló Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2823 Vértessomló, Rákóczi Ferenc utca 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VS/394/2018. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Vértessomló Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2823 Vértessomló, Rákóczi Ferenc utca 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VS/394/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: Igó István polgármester, Komárom-Esztergom megye, 2823 Vértessomló, Rákóczi Ferenc utca 63. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyag véleményezését követően a pályázatokat a képviselő-testület bírálja el és hozza meg a döntést.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.vertessomlo.hu - 2018. május 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vertessomlo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 4.

ID: 3411681   Megjelentetés dátuma: 2018.06.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.