Intézményvezető

Vértesboglár Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vértesboglár Általános Művelődési Központ

ÁMK igazgató - óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.12.01-2021.11.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Vértesboglár Általános Művelődési Központ (óvoda) magasabb vezetői feladatok ellátása (igazgató). Az ÁMK szakmai és gazdasági munkájának irányítása, szervezése, ellenőrzése az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2016. (VIII.30) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        3 hónap próbaidő vállalása

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség,

        Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, szakmai önéletrajz,

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program, fejlesztési elképzelések,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,

        Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,

        Nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sztányi István polgármester nyújt, a 06-20/9238-510 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vértesboglár Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VB/278/2016 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Vértesboglár Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VB/278/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vertesboglar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768688   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.