Szociális segítő

Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2112 Veresegyház, Fő út 108.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nappali melegedőben szociális segítői feladatok végzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, szociális segítő, szociális asszisztens, szociális-, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, mentálhigiénés asszisztens,

        Pályakezdők jelentkezését is várjuk - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű magas szintű empátia és szervezőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget, képesítési feltételeket tanusító oklevélmásolat; 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány; nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összfüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázatot zárt borítékban, egy nyomtatott példányban kell benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Gódor Csilla nyújt, a 06/70-9310-966 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ címére történő megküldésével (2113 Erdőkertes, Fő út 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/178/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális segítő.         Postai úton, a pályázatnak a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ címére történő megküldésével (2113 Veresegyház, Fő út 51. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/178/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális segítő.

        Elektronikus úton Nagyné Gódor Csilla részére a esely@eselykisterseg.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Nagyné Gódor Csilla, Pest megye, 2113 Erdőkertes, Fő út 51. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról az intézmény vezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.eselykisterseg.hu - 2016. október 13.

        www.veresegyhaz.hu - 2016. október 13.

        A Kistérség című újság - 2016. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.eselykisterseg.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768296   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.