Óvodapedagógus

Velence Város Önkormányzata Meseliget Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Velence Város Önkormányzata Meseliget Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2481 Velence, Fő utca 79.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, eü alkalmasság.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Velence Város Önkormányzata Meseliget Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Velence Város Önkormányzata Meseliget Óvoda címére történő megküldésével (2481 Velence, Fő utca 79. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Boronai Mária részére a velenceimeseligetovoda@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.velence.hu - 2016. szeptember 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739722   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.