Kommunális dolgozó

Velem Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Velem Községi Önkormányzat

kommunális dolgozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9726 Velem, Rákóczi utca 73.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Velem község közigazgatási területén a közterületek, középületek és tartozékaik karbantartása, kommunális feladatok kézi és gépi ellátása, egyéb kommunális jellegű feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány

        kisgépkezelői szakképesítés

        kertész szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt, vagy zárt ülésen kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szél Józsefné polgármester nyújt, a +36709412693 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Velem Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9726 Velem, Rákóczi utca 73. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/1030-5/2016. , valamint a munkakör megnevezését: kommunális dolgozó.         Postai úton, a pályázatnak a Velem Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9726 Velem, Rákóczi utca 73. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/1030-5/2016., valamint a munkakör megnevezését: kommunális dolgozó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsák. A sikertelenül, illetve az érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Velem községi Önkormányzat hirdetőtáblája - 2016. október 8.

        www.velem.hu - 2016. október 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765414   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.