Egészségügyi asszisztens

Vecsési Egészségügyi Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vecsési Egészségügyi Szolgálat

egészségügyi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2220 Vecsés, Telepi út 68.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Asszisztensi feladatok ellátása. Informatikai program alkalmazása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        asszisztens - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Szakmai önéletrajz

        iskolai-szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Motivációs levél, érvényes működési nyilvántartási igazolvány, érvényes MESZK kártya, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi igazolvány megérkezéséig nyílatkozat a büntetlen előéletről

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés,

        asszisztens - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        kommunkációs készség, precizitás, megbízhatóság,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hauser Péterné nyújt, a 30/668-7017 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vecsési Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (2220 Vecsés, Telepi út 68. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VESZ-2160/39/2016 , valamint a munkakör megnevezését: egészségügyi asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Vecsési Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (2220 Vecsés, Telepi út 68. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VESZ-2160/39/2016, valamint a munkakör megnevezését: egészségügyi asszisztens.

        Elektronikus úton Hauser Péterné részére a titkarsag@vecsesiszakrendelo.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Hauser Péterné, Pest megye, 2220 Vecsés, Telepi út 68. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833807   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.