Családsegítő

Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ
család- és gyermekjóléti szolgálat

Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.12.01.-2019.12.01. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, vasvári járás, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családsegítés a szociális munka módszereivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. NM rendelet melléklete szerint,

        B kategóriás jogosítvány,

        saját gépkocsi

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        képesítést igazoló okirat másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borbás Imréné nyújt, a 06204739999 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (9800 Vasvár, Árpád tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (9800 Vasvár, Árpád tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/2016, valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

vagy

        Elektronikus úton Borbás Imréné részére a borbasne.zita@freemail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Borbás Imréné, Vas megye, 9800 Vasvár, Árpád tér 8. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761455   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.