Közlekedési hatósági közúti és telephelyi ellenőrzési ügyintéző/ szakügyintéző ( közúti ellenőr)

Vas Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Vas Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Közlekedési Osztály

közlekedési hatósági közúti és telephelyi ellenőrzési ügyintéző/ szakügyintéző ( közúti ellenőr)

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Wesselényi utca 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 3. pont - közlekedési feladatkör

Ellátandó feladatok:

 A belföldi és nemzetközi járműforgalmat érintő komplex közúti ellenőri feladatok ellátása (közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségre, a járművezetőre, vezetési és pihenőidőre, valamint a menetíró készülékre, veszélyes áru szállításához előírt különleges feltételekre, közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység és sajátszámlás személy- és áruszállítás végzésére, nemzetközi forgalomban közlekedő jármű közlekedésének külön feltételeire, a járműre előírt tömeg- és mérethatárok betartására, a szállítmány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó feltételek ellenőrzése);
 A jármű telephelyén a menetkésznek nyilvánított járművek műszaki, közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi állapotának az ellenőrzése  A közúti közlekedési szolgáltatók, egyéb járműüzemeltetők tevékenységének telephelyen történő ellenőrzése.  Az ellenőrzések eredménye alapján szükséges intézkedések végrehajtása és a hatósági döntések előkészítése;

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

közlekedési igazgatási feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Vas Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, közúti közlekedési szakiránynak megfelelő műszaki és/vagy forgalmi középfokú végzettség,

        Felhasználói szintű stabil felhasználói szintű,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, közúti közlekedési szakiránynak megfelelő műszaki és/vagy forgalmi főiskolai vagy egyetemi végzettség,

        idegen nyelv(ek) nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        járműipari, szállítmányozási területen szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott adattartalomnak és formának megfelelő részletes szakmai önéletrajz,  iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata,  járművezetői engedély másolata,  30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy igénylőlap postára adását igazoló szelvény),  pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pongrácz István nyújt, a 94/518-220; 70/455-71-08 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Hollán E. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Pályázat/3/2016. , valamint a munkakör megnevezését: közlekedési hatósági közúti és telephelyi ellenőrzési ügyintéző/ szakügyintéző ( közúti ellenőr).         Postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Pályázat/3/2016., valamint a munkakör megnevezését: közlekedési hatósági közúti és telephelyi ellenőrzési ügyintéző/ szakügyintéző ( közúti ellenőr).

és

        Elektronikus úton Böröcz Miklós részére a meff.vezeto@vas.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Zseli Imre Humánpolitikai Osztály, Vas megye, 9700 Szombathely, Hollán E. utca 1. II. 511..

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Vas Megyei Kormányhivatal honlapja/hirdetések - 2016. október 7.

        "Vas Népe" megyei napilap - 2016. október 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757879   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.