Könvytáros

Varsány Közösségi Ház és Könyvtár

A munkavégzés helye
Rákóczifalva
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Varsány Közösségi Ház és Könyvtár

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Varsány Közösségi Ház és Könyvtár

könyvtárvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5085 Rákóczifalva, Rákóczi út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtári, könyvtárosi munka ellátása és szakmai irányítása. A könyvtár dokumentumgyűjteményének gyarapítása. A könyvpiaci kínálat figyelemmel kísérése. Könyvtárszakmai rendezvények szervezése, közreműködés a munkáltató intézmény egyéb rendezvényein. A könyvtári szolgáltatások és a könyvtár szerepének bővítésének elősegítése. Könyvtári statisztika szolgáltatása. A településre vonatkozó dokumentumok gyűjtése és feldolgozása. Könyvtári pályázatok írása és bonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros szakirányú felsőfokú végzettség,

        Végzettségének és szakképzettségének megfelelő, könyvtárban szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        könyvtárvezetői - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        helyismeret

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség, kreativitás, önálló, precíz munkavégzés ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázati feltételeknek megfelelő iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata. Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Érvényes erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Császiné Csáti Réka nyújt, a +36-20-526-6831 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VKH-133/2018/K , valamint a munkakör megnevezését: könvytáros.         Postai úton, a pályázatnak a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár címére történő megküldésével (5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VKH-133/2018/K, valamint a munkakör megnevezését: könvytáros.

        Elektronikus úton Császiné Csáti Réka részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Varsány Közösségi Ház (Császiné Csáti Réka), Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Varsány Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a pályázatok
elbírálásáról. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekintheti, és azt nem vonja elbírálás alá.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.rakoczifalva.hu - 2018. június 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Varsány Közösségi Ház és Könyvtár a 150/1992. (XI.20.) kormányrendelet szerinti könyvtáros munkakör betöltésére, valamint a határozatlan idejű könyvtáros jogviszony mellett 5 évre szóló vezetői beosztás betöltésére pályázatot ír ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 10.

ID: 3417514   Megjelentetés dátuma: 2018.06.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.