Építésügyi ügyintéző

Várpalota Város Jegyzője

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Várpalota Város Jegyzője

építésügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8100 Várpalota, Gárdonyi utca 39.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 15. pont

Ellátandó feladatok:

Kivizsgálja a munkakörét érintő lakossági bejelentéseket, panaszokat. Elvégzi a hatósági engedélyezéssel összefüggő ellenőrzési és köteles iránti feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szakhatóságként jár el és működik közre a jogszabályban meghatározott esetekben. Elektronikus és hagyományos (papír alapú) nyilvántartást vezet a lakóépületek építéséről, megszűnéséről, ellenőrzéséről, az építési engedélyekről és építési bírságok kiszabásáról.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben szerzett legalább 2 éves gyakorlat

        Közigazgatásban szerzett tapasztalat

        építésügyi vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági (teljes) erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,

        pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens nyújt, a 0688592660 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Várpalota Város Jegyzője címére történő megküldésével (8100 Várpalota, Gárdonyi utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/118/2016. , valamint a munkakör megnevezését: építésügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Várpalota Város Jegyzője címére történő megküldésével (8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/118/2016., valamint a munkakör megnevezését: építésügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton dr. Ignácz Anita Éva jegyző részére a jegyzo@varpalota.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens, Veszprém megye, 8100 Várpalota, Gárdonyi utca 39. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, melynek időpontjáról értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.varpalota.hu - 2016. november 21.

        Veszprém megyei Napló - 2016. november 25.

        Fejér megyei Hírlap - 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján 6 havi próbaidő kerül kikötésre. A benyújtás határidején a megadott címre való beérkezés időpontját kell érteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.varpalota.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822315   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.