Adminisztrátor

Városüzemeltetési Intézmény - Hajdúböszörmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Városüzemeltetési Intézmény - Hajdúböszörmény

adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Beérkező és kimenő postaküldemények, iratok kezelése, naprakész nyilvántartása. Intézményi gépkocsik üzemanyag elszámolása. Közösségi Ház adminisztrációs munkáinak elvégzése. Beérkező számlák teljesítésének igazoltatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Magyar állampolgárság. Büntetlen előélet. Betöltött 18. életév.

        erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okmányok, szakmai önéletrajz

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okmányok, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Városüzemeltetési Intézmény - Hajdúböszörmény címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 857/2016. , valamint a munkakör megnevezését: adminisztrátor.         Postai úton, a pályázatnak a Városüzemeltetési Intézmény - Hajdúböszörmény címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 857/2016., valamint a munkakör megnevezését: adminisztrátor.

        Személyesen: Tóth Antalné gazdasági ügyintéző, Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi utca 16. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása 2016. október 27-ig megtörténik, a pályázókat értesítjük.
Az intézmény fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szabadhajdú Hetilap XXVI. évf. 34. szám - 2016. október 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745827   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.