Gazdasági vezető

Városüzemeltetési Intézmény - Hajdúböszörmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Városüzemeltetési Intézmény

gazdasági vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.10.30-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény gazdasági vezetőjeként irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdasági szervezetét, gazdasági intézkedéseket hoz, ellátja a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos, valamint a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat. Felelős a költségvetési szerv költségvetésének megtervezéséért, a gazdálkodással, könyvvezetéssel és a finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásáért, továbbá az adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségek teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, regisztrált mérlegképes/államháztartási mérlegképes,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság. Büntetlen előélet. Betöltött 18. életév.

        gazdálkodás területén szerzett szakmai gyakorlat

        a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartások valamelyikében szereplés

        a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        államháztartási területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        mérlegképes könyvelői regisztrációt igazoló dokumentum

        nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik

        nyilatkozatot arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

        a pályázó szakmai önéletrajza

        az iskolai végzettséget igazoló iratok másolata, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Városüzemeltetési Intézmény - Hajdúböszörmény címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 671-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Városüzemeltetési Intézmény - Hajdúböszörmény címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 671-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.

        Személyesen: Tóth Antalné gazdasági ügyintéző, Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi utca 16. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézmény fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szabadhajdú Hetilap XXVI. évf. 31. szám - 2016. szeptember 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 13.

ID: 2725552   Megjelentetés dátuma: 2016.09.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.