Műszaki ügyintéző

Városi Polgármesteri Hivatal-Nyergesújfalu

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Városi Polgármesteri Hivatal-Nyergesújfalu
Településfejlesztési Osztály

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 32. pont

Ellátandó feladatok:

Beruházási, fejlesztési és felújítási feladatok végzése, építési beruházások közbeszerzésének előkészítése, kivitelezésének bonyolítása, teljes körű ügyintézése
Európai Uniós és hazai pályázatok előkészítése, a nyertes pályázatok megvalósításában való közreműködés, általános projektmenedzseri feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Beruházási, fejlesztési és felújítási feladatok, közbeszerzés, kivitelezés, Európai Uniós pályázatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a helyi önkormányzati rendelet, és a közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

        Felhasználói szintű Felhsználói szintű számítógépes ismeretek,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Kivitelezési gyakorlat megléte - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        B kategóriájú vezetői jogosítvány, műszaki ellenőri képzettség, projektmenedzseri munkaterületen megnevezett gyakorlat és képzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázó részletes szakmai önéletrajza, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat közjegyző által hitelesített másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Márton nyújt, a 06-33/514-320/213 vagy 06-20/575-7263 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Városi Polgármesteri Hivatal-Nyergesújfalu címére történő megküldésével (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5297-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Városi Polgármesteri Hivatal-Nyergesújfalu címére történő megküldésével (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5297-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

        Személyesen: Fekete Márton, Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Nyergesújfalu Város Jegyzője bírálja el Nyergesújfalu Város Polgármesterének egyetértésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nyergesújfalu Város Honlapja - 2016. október 4.

        Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal Hirdetőtáblája - 2016. október 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A köztisztviselői jogviszony határozatlan idejű, hat hónapi próbaidő kikötésével.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyergesujfalu.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757886   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.