Óvónő

Városi Óvoda - Celldömölk

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Városi Óvoda - Celldömölk
Alsósági Tagóvoda

óvónő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9500 Celldömölk, Sági utca 174.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvónői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Celldömölk helyismerettel rendelkezik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Városi Óvoda - Celldömölk címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Koptik Odó utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 320/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvónő.         Postai úton, a pályázatnak a Városi Óvoda - Celldömölk címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Koptik Odó utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 320/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvónő.

        Elektronikus úton Gasztonyiné Fódi Zita részére a varosiovoda@cellkabel.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824392   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.